PTIE

ODDZIA ZIEMI KALISKIEJ

POLSKIEGO TOWARZYSTWA INYNIERII EKOLOGICZNEJ

PTIE

Celem Polskiego Towarzystwa Inynierii Ekologicznej (Polish Society of Ecological Engineering) s dziaania na rzecz ekologicznego rozwoju cywilizacji, poprzez ochron rodowiska oraz racjonalne uytkowanie zasobw naturalnych i wytworzonych przez czowieka.

Cele tePTIE realizuje w drodze:

  • ksztatowania ekologicznych postaw specjalistw i ogu uytkownikw rodowiska
  • tworzenia warunkw dla podnoszenia rangi specjalistw inynierii ekologicznej oraz ochrony ich pozycji zawodowej
  • tworzenia i wdraania sposobw i zasad ochrony oraz uytkowania zasobw, zgodnie z wymogami ekologicznego rozwoju cywilizacji
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych czonkw Towarzystwa i ogu specjalistw w zakresie inynierii ekologicznej